Viktigt med brandskyddskontroll

Något som är viktigt, det är brandskyddskontroll. Är du ansvarig för det på ditt jobb så beställ brandskyddskontroll eller ta en kurs inom det. Hos Brandexperten finns det en kurs inom detta som riktar sig till personer som är ansvariga för brandskydd och kontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete. Med denna kurs får du mer kunskaper inom just brandskyddsarbete. så är du en brandskyddskontrollant för ditt företag så kan det vara en god idé att gå denna kurs. Sedan finns det även fler bra kurser inom brandskydd hos detta företag som kan vara bra att gå. Bland annat finns det en utbildning inom brandskydd som ger dig kunskaper om varför det börjar brinna, vad du ska göra och hur du ska agera när en brand bryter ut och hur du förhindrar att en brand uppstår.

Beställ kurs inom brandskyddskontroll

Om du vill att en anställd hos dig ska gå denna kurs, beställ brandskyddskontroll. Eller boka in dig själv om det är du som är den som ansvarar för detta. I denna kurs så behandlas bland annat brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Bland annat får du lära dig att Du får lära dig saker som har att göra med brandskyddskontroll är att bedöma riskerna för brand och du lär dig hur du på eget vis kan utföra egenkontroller, kontrollronder och annat. Kursen ger även bra kunskaper i hur du kan jobba med checklistor samt att du lär dig jobba med förebyggande brandskydd samt att du också får lära dig att initiera samt följa upp åtgärder, tillbudsrapporteringar och olika sorters rapporter. Läs gärna mer om denna kurs på Brandexpertens hemsida.